15:00 Ekaterinburg -Cherepovets 1 (1.80) ice hockey