15:00 Ekaterinburg -Novosibirsk 1 (1.80) ice hockey