17:30 Dynamo Minsk -Vladivostok 1 (1.60) ice hockey