19:30 Sonderjyske -Gentofte over 4.5 (1.70) ice hockey