20:45 Aberystwyth -Port Talbot over 2,5 (1,60)

10.01.16PREAberystwythPort Talbot1 : 3
04.09.15PREPort TalbotAberystwyth4 : 2
26.04.15PREPort TalbotAberystwyth1 : 2
13.03.15PREAberystwythPort Talbot2 : 2
20.12.14PREAberystwythPort Talbot0 : 3
19.09.14PREPort TalbotAberystwyth1 : 2
22.04.14PREAberystwythPort Talbot6 : 1