20:45 Dortmund -Benfica to qualify Dortmund (1.75)