18:00  Švicarska U21 – Lihtenštajn U21- 7+

19:00  Gibraltar U21Portugal U21 – 7+