19:00 Frederikshavn -Herlev AH 1 -2,5 (1,80) ice hockey

15.12.15METHerlevFrederikshavn6 : 2
27.10.15METFrederikshavnHerlev11 : 2
09.10.15METHerlevFrederikshavn1 : 6
20.02.15METHerlevFrederikshavn2 : 4
13.01.15METFrederikshavnHerlev5 : 2