17:20 Mlada Boleslav -Chomutov 1 (1.70) ice hockey