12:30 Novosibirsk -Vladivostok 1 (1,80) ice hockey