17:30 Slovan Bratislava -Podolsk 1 (1,65) ice hockey